1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Yhdysvaltojen markkinoille takaovesta

us hispanic

Yhdysvaltojen markkinoille takaovesta

Forbes julkaisi tammikuun 18. 2017 artikkelin jonka mukaan Yhdysvaltojen espanjankielinen tai “hispaaninen niche” käsittää 50 miljoonaa ihmistä, joiden ostovoima on jopa yli 1,500 miljardia.  (Forbes: Hispanic Opportunity).

Samassa artikkelissa suositellaan Amerikkalaisille markkinointijohtajille ottamaan erityisesti huomioon tämä haluttu segmentti. Artikkelissa sanotaan myöskin tällä ryhmällä olevan käyttäytymisensä sekä asenteidensa puolesta vahva sidos latino kulttuuriin ja että se on otettava erityisesti huomioon mikäli heitä haluaa houkutella.

Google itse kehottaa yrityksiä näin: “Your Next Big Opportunity: The U.S. Hispanic Market”

No, ensimmäisenä voi tulla mieleen että he varmasti etsivät sisältöä ja informaatiota internetistä kuitenkin Englanniksi. Jotkut varmasti, mutta suurin osa ei. Ja ne jotka etsivät englanniksi, etsivät myöskin Espanjaksi. Yksi luotettavimmista inbound markkinoinnin lähteistä (www.moz.com) kirjoittaa blogissaan näin:

writeinspanish

Toinen, vähintäänkin yhtä hyvä syy tehdä sisältöä Espanjaksi on vähäinen kilpailu. Monen avainsanan kohdalla Google Adwords suosittelema PPC hinta Espanjaksi on jopa vain viidesosa samasta sanasta Englanniksi. Oheinen kuva on esimerkki sanasta “e learning platform”, jossa Googlen ehdottama hinta /click on 5,34Eur. Sama avainsana Espanjaksi 0,96Eur. Käytännössä tarkoittaa 5,4 kertaa enemmän kävijöitä samalla sijoituksella ja samalla hakusanalla Espanjaksi kuin Englanniksi.

Näytetään image.png

Kolmas hyvä syy on Espanjankielisen sisällön laatu. Englanninkielistä sisältöä on tuhannet markkinointitoimistot luoneet jo vuosia, tietysti hieman alasta riippuen. Espanjaksi tilanne on aivan toinen. Huomattavasti pienemmällä vaivalla, ja edullisemmin, voit luoda parasta saatavilla olevaa sisältöä ja se luonnollisesti vaikuttaa google rankingiin sekä kävijämääriisi. Oman kokemuksen mukaan Espanjankielisellä sisällöllä saat jopa neljä kertaa enemmän orgaanista liikennettä kun englanninkielisellä vastaavalla sisällöllä, samalla budjetilla.

Kun aloitat Espanjankielisen sisällön tuottamisen, voit tietysti valita mihin markkinaan avainsanakampanjasi kohdistat. Jos sinua kiinnostaa “vain” Pohjois Amerikan markkina, se on varmasti hyvä kohde, mutta toisaalta, miksei samalla markkinoida tuotettasi myös Espanjassa. Pienen aikaeron vuoksi saattaa kauppojen maaliin vieminen olla helpompaa. Kun asiakas on jo kiinnostunut tuotteestasi, kielimuuri on huomattavasti pienempi kuin miltä aluksi tuntui.

Orgaanista liikennettä (eli ilmaista) tulee tietysti joka puolelta Espanjan kielistä markkinaa Väli- ja Keski -Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta ja tietysti Espanjasta. On syytä suunnitella jo etukäteen miten yhteydenotot potentiaalisilta asiakkailta halutaan, sekä millainen prosessi teillä on tulevien kontaktien eteenpäin viemiseen.

Tiettyjä dokumentteja voi olla syytä kääntää Espanjaksi kuten esimerkiksi toimitusprosessin (ostoprosessin) kuvaus, asiakasreferenssit, sekä mahdolliset käyttötarkoitus dokumentit, eli dokumentit jotka kuvaavat miten nykyiset asiakkaat käyttävät sekä miten he hyötyvät tuotteestasi, mitä ongelmia tuotteesi ratkaisee?

Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan kääntää Espanjaksi. Se tulee järkeväksi kun sinulla on jo paikallista henkilökuntaa, tai sinulla on paikallinen jakeluverkosto. Poikkeuksia tietysti on, joskus voi olla vaikea edes aloittaa ennenkuin kaikki mahdollinen materiaali on käännetty. Tällainen tapaus on helposti esimerkiksi yrityksille suunnattu sovellus tai ohjelmisto.

Yksinkertaisimmillaan voit tehdä hyvin helpon ja yksinkertaisen pilotin. Valitse tuotteistasi se minkä uskot parhaiten menestyvän kohdemarkkinassa. (Esim. Yhdysvallat). Tee hakusana analyysi sekä valitse ne joiden uskot tuottavan parhaan tuloksen. Luo tuotteelle niin sanottu laskeutumissivu (Huom: avainsanat), sekä aloita muutaman kuukauden kampanja. Muista tarkkailla adwords kampanjan yksityiskohtia sekä Google Analyticsiä! Et tule pettymään. Jos tarvitset apua, me olemme tietysti tässä kaikessa mielellämme mukana.

Share
No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website