1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Markkinatutkimus – Googlen analytiikan avulla

Markkinatutkimus – Googlen analytiikan avulla

Markkinatutkimus tehokkaasti Googlen analytiikan avulla

Markkinatutkimuksen määritelmä on seuraava: ”Markkinatutkimuksen avulla hankitaan tietoja markkinatilanteista ja niiden muutoksista”.

Tänä päivänä markkinatutkimuksen, eli objektiivista tietoa markkinatilanteesta ja markkinan muutoksista saa tutkimalla Googlen analytiikkaa. Googlen analytiikasta pystytään näkemään mitä ihmiset missäkin etsii ja kuinka paljon. Pystytään myös näkemään trendit sekä hyvinkin yksityiskohtainen markkinatilanne kilpailijoista lähtien. 

Googlen analytikan avulla voi ammattilainen tehdä markkinatutkimuksen tehdä Suomessa, Ruotsissa, Brasiliassa tai vaikka Australiassa. Yhden maan syvällinen Google analytiikan tutkiminen kestää noin päivän, jonka jälkeen tiedetään mitä markkinassa tapahtuu halutussa segmentissä ja ketkä ovat kilpailijat.

Esimerkki markkinatutkimus: Nordic Designia Englantiin

Käytännössä tällainen analytiikkan perustuva markinatutkimus voi sisältää hyvin paljon erilaisia asioita, mutta hyvin usein tutkitaan esimerkiksi tietyn tuotteen kysyntää ja kilpailutilannetta kohdemarkkinassa. Tässä esimerkkinä siis Nordic Design.

Yritys XYZ valmistaa siis design huonekaluja Suomessa ja he miettivät olisiko Englanti sopiva kohdemarkkina.

Ensin olisi tietysti hyvä tietää onko Englannissa edes kysyntää Pohjoismaalaiselle designille.

Kuten tänä päivänä aina kun kuka tahansa missäpäin maailmaa tahansa etsii jotain, hän ottaa puhelimen käteensä, avaa Googlen etsiäkseen kyseistä asiaa, yllätys yllätys, niin myös englantilaiset.

Google analytiikka kertoo siis hyvinkin tarkasti etsivätkö englantilaiset pohjoismaalaista designia vai eivät. Seuraava analytiikan palanen kertoo miten Englantilaiset etsivät Googlella pohjoismaalaiseen designiin liittyviä asioita.

markkinatutkimus

 

Eli ”Nordic Design” sanalla Googlataan Englannissa 500 kertaa kuukaudessa, ja hakusanan vaikeus on 51.

Hakusanan vaikeus on mittari joka kertoo kuinka paljon kohdemarkkinassa on kilpailua asteikolla 0-100. ”0” tarkoittaa ei ollenkaan, ja ”100” tarkoittaa todella raskasta kilpailua.

Käytännössä jos yrityksellä on pienet resurssit, ei välttämättä ole järkevää lähteä markkinoimaan kohdemaahan jossa kilpailua on yli ”15-20”. Jos markkinaolosuhteet muuten ovat todella otolliset, tulee ainakin tutkia muita vaihtoehtoja kuin Googlessa näkyminen, vaikka se olisikin edullisin ja nopein tapa markkinaan.

Toisaalta, sama markkinatutkimus voi osoittaa myös että missä muissa maissa etsitään ”Nordic Designia”. Tulos voi olla esimerkiksi seuraavan kuvan mukainen.

kansainvälinen markkinatutkimus

Nähdään että Australiassa,  Amerikassa ja Ruotsissa etsitään ”Nordic Design” sanalla vielä enemmän kuin Englannissa. Seuraavaksi voitaisiin tutkia kilpailutilannetta jokaisessa maassa erikseen.

Esimerkin vuoksi – katsotaanpa vielä miten ”Nordic Design” sanalla etsitään Espanjassa, Espanjaksi.

 

espanja markkinatutkimus

Nähdään että Espanjassa ei kilpailua ole juurikaan, vaikka Google hakijoita on aika mukavasti 350 kertaa kuukaudessa.

 

Taitava analyytikko ei ole tyytyväinen tulokseen vaan etsii samantyyppisiä hakusanoja kunnes löytää haluamansa, joka tässä esimerkissämme on ”nordic decoration” eli ”decoración nordica”.

Espanja markkinatutkimus

Eli kuukauttisia Google hakuja on Espanjassa pohjoismaalaiselle sisustukselle massiiviset 2,700 joka kuukausi, kilpailua ei kuitenkaan ole juuri ollenkaan, tai mahdolliset kilpailijat eivät ole verkossa ihmisten löydettävissä.

Tämä kysynnän analysoiminen jatkuu niin että käydään läpi yleensä tuhansia erilaisia asioita mitä ihmset Googlella kohdemarkkinassa etsivät.

Kun tiedämme missä markkinassa on parhaiten kysyntää, ja sopivan vähän tarjontaa, voimme analysoida kohdemarkinan kilpailijat sekä myös potentiaaliset parhaat jakelijaehdokkaan.

 Kilpailija-analyysi

Myös kilpaija-analyysi voidaan tehdä Google analytiikan avulla. L¨ähes aina hyvä Google näkyvyys korreloi suoraan kilpailijan kokoon ja vahvuuteen. Jos kilpailijaa ei Googlessa näy, joko se on hyvin pieni tai sitten se on vanha ja poistuva.

Jos käytämme tässä yksinkertaisuuden vuoksi samaa esimerkkiä, eli päätettäisiin tarkastella lähemmin Espanjan markkinaa jossa potentiaalia näyttäisi olevan todella hyvin.

Tutkimme seuraavaksi että mitä Google tarjoaa ihmisille jotka etsivät sanalla ”decoración nordica”. Löydämme seuraavat verkkosivut parhaiten sijoittuneina Googlen etusivun tuloksissa:

  1. www.revistainteriores.es: Tämä on sisustus -lehti joka on kiinnostunut pohjoismaalaisesta sisutuksesta. Olisivatko he kiinnostuneita kirjoittamaan meidän yrityksestämme?
  2. www.dicoro.com. Sisustussuunnittelijoita, ehkä he olisivat kiinnosuneita tuotteistamme?
  3. www.nomabubbles.com – he ovat kilpailijoita, joten kunnollinen analyysi pureutuisi heihin huomattavasti tarkemmin
  4. inukhome.com/es – ei kiinnostava meidän kannalta
  5. keynahome.com/es – bloggari, voisi olla kiinnostunut tekemään kanssamme yhteistyötä

Tällä samalla tavalla voidaan tutkia esimerkiksi kymmenen (10) näkyvintä yritystä kohdemarkkinassa. Jos kilpailua on paljon, kaikki kymmenen tai ainakin 7-8 ovat kilpailijoita. Tässä tapauksessa kilpailijoita ei näy yksinkertaisesti koska niitä ei juurikaan ole.

 

Yhteenveto

Tämä ei luonnollisestikaan ole vielä täydellinen markkinatutkimus, mutta tällaisen markkinatutkimuksen tekeminen vie aikaa alle viikon ja maksaa joitain tuhansia euroja.  Google analytiikan jälkeen on hyvin helppo jatkaa esimerkiksi tärkeimpien kilpailijoiden kokoluokan analysoinnilla, trendien tutkimisella, eli onko kysyntä kasvamassa vai ehkä jo hiipumassa. Mitkä ovat kuukaudet jolloin kysyntää on eniten, ja niin edelleen.

Jos

 

 

Share
No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website