1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Mitä on B2B markkinointi?

b2b markkinointi

Mitä on B2B markkinointi?

B2B markkinoinnin määritelmä

Oletko koskaan miettinyt miten esimerkiksi Metsä Wood tai Kone Cranes ostaa kaikille tuhansille työntekijöille tietokoneen? Isot yritykset joissa on ammattiostajia, eivät ikinä lähettäisi ketään Verkkokauppa.com:iin tai Giganttiin ostamaan koko yrityksen tietokoneita. Kyse on joka tapauksessa tärkeästä sijoituksesta koko yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta.

B2B markkinointi (business-to-businness markkinointi) on siis markkinointia joka tapahtuu kahden yrityksen välillä.

B2B markkinoinnin tekniikat perustuvat samoihin perusasioihoin kuin kuluttajamarkkinointikin (B2C – Business-to-Consumer), mutta toteutus on hyvin erilainen. Kuluttajat tekevät usein ostopäätöksiä perustuen tunnettavuuteen, henkilökohtaiseen statukseen tai muihin emotionaalisiin arvoihin. B2B ostajat tekevät ostopäätöksiä perustuen luotettavuuteen, hintaan, ja tuottoon.

Tämän päivän kuumia aiheita B2B markkinoinnissa ovat ainakin:

 • B2B ja sosiaalinen media
 • Markkinoinnin automaatio ja sen tehokas käyttö
 • Google näkyvyys

Teknologia orientoituneet B2B yritykset käyttävät sosiaalista mediaa innovatiivisilla tavoilla hyväkseen. Cisco Systems, Inc. tunnettu verkkoelementti toimittaja lanseerasi uuden reitittimen yksinomaan sosiaalisessa mediassa. Tuotteen lanseeraus oli yksi kaikkien aikojen onnistuneimmista Ciscon historiassa ja he säästivät satoja tuhansia dollareita.

 

B2B Markkinointi strategia

B2B Markkinointi ei ole tuotteesi yletöntä buustaamista radiossa, televisiossa tai sosiaalisessa mediassa. B2B markkinointimenestys rakennetaan istuttamalla yrityksesi tukevasti teollisuuden alaan. Sinun pitää olla aina näkyvillä kun suunnitellaan ostamista tai keskustellaan aiheesta jonka hallitset. Tämä onnistuu seuraavilla tekniikoilla:

 • Ole paikalla oman alasi tärkeillä messuilla
 • Kun potentiaaliset asiakkaat etsivät yritykseesi liittyviä aiheita tai tuotteita, pidä huoli että olet näkyvillä. (Google näkyvyys)
 • Pidä potentiaalisiin asiakkaisiin yhteyttä lähettämällä lisäarvoa tuottavaa informaatiota kontakteillesi (Markkinoinnin automaatio)
 • Vastaa kyselyihin ja pyyntöihin nopeasti (Markkinoinnin automaatio, myynnin CRM integraatiot)

 

Minkätyyppisille asiakkaille B2B markkinointi toimii?

Yleisesti ottaen B2B markkinointi keskittyy neljään isoon kategoriaan:

 • Yritykset jotka ostavat B2B yrityksen tuotteita. Esimerkiksi rakennusyritykset jotka ostavat betonielementtejä tai valaistussunnittelua rakennuksiinsa
 • Valtion hallinto. Globaalisti suurin B2B asiakassegmentti
 • Instituutiot kuten sairaalat ja koulut
 • Yritykset jotka jälleenmyyvät tuotteita toisille yrityksille tai kotitalouksille. Esimerkiksi maahantuojat ja tukkuliikkeet.
 • Companies that turn around and resell the goods to consumers, like brokers and wholesalers.

Osaava B2B markkinoija pitää huolen siitä että potentiaaliset asiakkaat tuntevat hänen yrityksensä ja tuotteensa, ja siitä että yritys löydetään oikealla hetkellä Googlella kun etsitään tuotteita ja palveluita.

B2B markkinoinnissa on erityisen tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeita ja liiketoimintaa ennenkuin aletaan jalkauttamaan mitään markkinointisuunnitelmaa.

Kuluttajamarkkinointikampanja voidaan julkaista mahdollisimman suurelle joukolle kaikissa mahdollisissa kanavissa, ja osa kuluttajista päätyy ostamaan.

B2B markkinoinnissa asiakassegmentointi on tärkeässä asemassa, ja väärällä strategialla voidaan vieraannuttaa potentiaaliset asiakkaat ja he päätyvät kilpalijalle.

Lue: 5 vinkkiä B2B asiakassegmentointiin

 

B2B Markkinointisuunnitelman laatiminen ja totetus

B2B markkinointisuunnittelman tulee olla laaja toteutukseltaan, ja suppea kommunikoinniltaan.

Kun kuluttajamarkkinoinnissa voidaan mainostaa hyvin suppella sisällöllä tiettyä tuotetta mahdollisimman suurelle yleisölle, B2B markkinoinnissa näin ei voida toimia.

B2B Markkinoinnissa tulee ymmärtää asiakkaan ostamisen prosessi, eli prosessi jonka ostava asiakas joutuu käymään sekä psykologisesti että käytännön tasolla.

B2B markkinointisuunnitelmasta pitää löytyä ainakin seuraavat osa-alueet:

 • Google näkyvyys, SEO strategia. Mitkä ovat ne hakusanat joilla yritys pitää Googlesta löytyä? Onko hakuja riittävästi, onko kilpailua liikaa?
 • Alan messut ja tapahtumat. Mihin tapahtumiin ostallistutaan? Miten valmistaudutaan? Mikä on tavoite?
 • Sisältöstrategia. Millainen on potentiaalisen asiakkaan osto prosessi? Millä hakusanoilla asiakkaat tuotteita Googlaavat? Miten sisältö kommunikoidaan potentiaalisille asiakkaille?

 

b2b markkinointi

B2B Markkinoijan tulee tuottaa laajasti sisältöä aivan ostoprosessin alkuvaiheista aina viimeisiin teknisiin yksityiskohtiin. B2B Markkinoinnissa täytyy muistaa että ainakin tunnetasolla, 75% ostopäätöksistä on jo tehty kun asiakas ottaa sinuun yhteyttä.

Laajamittainen sisällöntuotanto on olennaisen tärkeä osa B2B markkinointia.

B2B Markkinoinnissa yksityiskohtaista sisältöä jaetaan tarkasti segmentodulle asikasryhmälle, oikea-aikaisesti.

 

B2B Markkinoinnin peruspilarit

B2B Markkinoinnoin suunnittelussa voidaan nojata seuraaviin peruspilareihin, jotka minkä tahansa tuotteen markkinoijan tulee ymmärtää:

 • Tuote tai palvelu: B2B asiakkaat ovat usein ammattimaisia ostajia joille tärkeää on tuotteen laatu, sekä heidän säästö ja/tai liikevaihdon kehitys. Myös palveluntuottajan palvelun taso on olennaista.
 • Kohdemarkkina: B2B markkinoijat monesti  keskittyvät hyvinkin pieneen asiakassegmentiin. Markkinoinnin kannalta tämä ehkä  yksinkertaistaa asioita, mutta toisaalta vaatii syvällistäkin paneutumista ostajan liiketoimintaa.
 • Hinnoittelu: Yritykset ovat tarkkoja kustannuksista, tuotettavasta arvosta sekä luotettavuudesta. Jos B2B markkinoija tekee hyvää työtä ja vakuuttaa B2B ostajan tuotteen laadusta ja palvelusta, yritysostaja on usein valmis ja kyvykäs maksamaan palvelusta hyvän hinnan.
 • Myynnin edistäminen: B2B markkinoijan tulee ymmärtää markkinointia ja mainontaa, mutta myös olla spesialisteja oman alansa tärkeimpien jakelukanavien suhteen. Riippumatta siitä onko paras kanava myynnin edistämiseen Google näkyvyys, messut vai puskaradio, kun oikein suunniteltu sisältö saadaan oikea-aikaisesti jaettua oikeissa kanavissa, se näkyy yrityksen myynnissä.

 

Millainen on taitava B2B markkinoija?

Menestys B2B markkinoinnissa edellyttää, että markkinoijalla ei ole pelkästään markkinointitaustaa, vaan myös selkeä käsitys yritysten välisestä liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista yleisesti. On olennaista että B2B markkinoija paneutuu huolellisesti alaan ja eritysesti potentiaalisten asiakkaiden haasteisiin ja jokapäiväiseen työkenttään.

Parhaat B2B markkinoijat ovat luovia ihmisiä, jotka työskentelevät mielellään numeroiden, tilastojen ja tulosten parissa.

Täydellinen B2B markkiointitiimi

Täydelliseen B2B markkinointitiimiin kuuluu kolme tärkeää profiilia ja erilaista osaamisaluetta:

 • Data analyytikko: Google näkvyys, hakukoneoptimointi.
 • Alan asiantuntija: Jotta voidaan tuottaa arvokasta sisältöä, pitää ala ja ostajan arki ymmärtää syvällisesti.
 • Sisällöntuottaja:  Sisältöä pitää tuottaa paljon. Kun sisältöstrategia perustuu data-analyytikon ja alan asiantuntijan yhteistyöhön, päästään täydelliseen sisältöstrategiaan jossa joka ikisellä sisällöllä on tarkkaan mietitty tarkoitus ja lisäarvo asiakkaan näkökulmasta.

Edellisesta tiimistä jonkun pitää tehdä Google markkinointia, tai sitten se ulkoistetaan. Google markkinointi kuuluu aina jollain tavalla osana Google näkyvyyden strategiaan.

 

B2B markkinoinnin ulkoistaminen

B2B markkinointi voidaan ulkoistaa lähinnä Data analyysin ja google näkyvyyden, eli hakukoneoptimoinnin osalta. Sisällöntuottamisen osalta voidaan ulkoistusta tehdä jossain määrin. Sisällöntuottaja tarvitsee tukea alan asiantuntijalta jotta sisältöön saadaan tarvittavaa asiantuntevuutta. Jos yrityksessä on innokkaita sisällöntuottajia, niin paras tapa ulkoistaa B2B markkinointi on käyttää ulkopuolista hakukoneoptimoinnin ammattilaista. He osaavat kertoa mitä ihmiset etsivät missäkin, mitkä ovat sinulle parhaat hakusanat ja miten saadaan yrityksesi mahdollisimman näkyväksi tärkeillä Google hakusanoilla.

 

Ota yhteyttä

Teen monelle yritykselle B2B markkinointi strategioita, sisältöstrategiaa, hakukoneoptimointia ja Google markkinointia. Olen ikäänkuin yhden miehen B2B markkinointi toimisto.

Ota yhteyttä!

Share
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.