1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Sisällöntuotanto on yrityksen markkinoinnin ja myynnin kulmakivi

Sisällöntuotanto on yrityksen markkinoinnin ja myynnin kulmakivi

Sisällöntuotanto on myös strategista työtä jota tulee tehdä yhteistyössä: SEO ammattilainen, myynti, markkinointi

Ostopäätöksistä suurin osa tehdään Internetissä joten oikea sisältö ratkaisee sen kuka myy. Sama sääntö pätee sekä kotimaisessa mynnissä että kansainvälisessä myynnissä.

Jos halutaan että verkkosivut löytyvät myös orgaanisen haun kautta, sisällöntuotantoon ja suunnitteluun pitää aina osallistua hakukoneoptimoinnin ammattilainen, myyjä tai asiakkaan edustaja sekä viestinnän tai kommunkoinnin ammattilainen.

 

Kansainvälisille markkinoille paikallista sisältöä

Sama sisältö mikä puhuttelee Suomalaisia, ei todennäköisesti puhuttele Amerikkalaista, Saksalaista tai Brasilialaista. Varmasti osa sisällöstä sopii useaan markkinaan käännettynä, mutta parhaaseen lopputulokseen pääset varmasti vain tekemällä paikallista sisältöä.

Jos haluat myydä englanninkieliseen markkinaan, sinun pitää tehdä sisällöntuotantoa englanniksi ja englantilaisille. Ei siis kääntää suomalaista sisältöä englanniksi, vaan tehdä englantilaista sisältöä englantilaisille.

Jos haluat että yrityksesi löydetään Meksikossa tai Espanjassa, sinun pitää tehdä sisällöntuotantoa Espanjaksi.

Yleisiä virheitä sisällöntuotannossa

Kolme yleisintä virhettö sisällöntuotannossa ovat seuraavat:

  1. Sisältöä ei tuoteta asiakkaan näkökulmasta vaan omasta näkökulmasta.
  2. Sisältöstrategia puuttuu ja se ei vastaa kaikkiin kysymyksiin asiakkaan ostoprosessin aikana
  3. Hakukoneoptimointia ei ole analysoitu jo sisällöntuotanto vaiheessa

Hakukoneoptimointi, tai google optimointi tai SEO, kutsutaan sitä miksi halutaan, pitää ehdottomasti olla mukana sisältöstrategiaa suunniteltaessa. Yrityksen verkkosivujen tekemiseen käytetään usein kymmeniä tuhansia euroja, vain jotta myöhemmin huomataan että orgaaninen liikenne on nolla tai hyvin lähellä nollaa.

Jos hakukoneoptimointi ja asiakkaan ostoprosessin mukainen sisältöstrategia tehdään jo alkuvaiheessa, verkkosivu nousee Google rankingissä automaattisesti ja potentiaaliset asiakkaat löytävät sivullesi ympäri maailmaa.

Lisää hakukoneoptimoinnista:

Blog – Hakukoneoptimointi

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia tarkoittaa sisällöntuotannon strategiaa yrityksen verkkosivuille ja muihin medioihin. Sisältöä tuotetaan yrityksen verkkosivuille pääasiassa kahta tarkoitusta varten:

  1. Jotta uudet, potentiaaliset asiakkaat löytäisivät yrityksen sivuille tehdessään google hakuja ja etsiessään tietoa.
  2. Luottamuksen kasvattaminen asiakkaan ostoprosessin aikana

Ennen sisällöntuotannon aloittamista, pitää olla selkeä sisältöstrategia sille mitä ollaan tekemässä ja miksi. Jotta tuottamamme sisältö on tehokasta ja saa aikaan sen mitä haluamme, pitää meille olla kristallin kirkasta, kuka on asiakas ja millainen on asiakkaan ostoprosessi.

Kun tiedämme asiakkaan ja hänen ostoprosessinsa, voimme tehdä hakusanatutkimuksen joka perustuu nimenomaan asiakkaan ostoprosessiin.

Ostoprosessi

Ostoprosessi kuvaa sitä asiakkaan sisäistä prosessia jonka hän käy läpi ostamisen aikana. Ostoprosessia voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla kuvalla.

ostoprosessi

Jotta sisältöstrategia toimii ja jotta asiakkaat pystyvät etenemään omassa ostoprosessissaan, tulee palvelun tai tuotteen myyjän tuottaa verkkosivulle sisältöä joka tukee potentiaalista asiakasta hänen omassa ostoprosessissaan.

Tietoinen asiakas

Tarkoittaa että ongelma on jo olemassa ja siitä ollaan tietoisia. Ostaja ei ole kovin aktiivisesti liikkeellä, ehkä silloin tällöin tekee Google hakuja ja etsii ratkaisua ongelmaansa.

Harkitsee

Tässä vaiheessa asiakas on jo aktivoitunut. Hän analysoi tilannetta, ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Tämä on ehdottomasti jo hyvä vaihe olla asiakkaan löydettävissä mahdollisimman helposti.

Jos asiakas esimerkiksi etsii Googlella: ”Varaston vuokraus hinta”, saattaakin hän löytää sinut (joka myyt kevythalleja) sisällöllä: ”Kevythallin rakentaminen pääkaupunkiseudulla maksaa itsensä takaisin 5:ssä vuodessa”. Eli tällä tavalla voidaan saada asiakkaita kiinni oikealla sisällöllä jo silloin kun he eivät edes vielä etsi tuotettamme tai palveluamme.

Ostaa

Kun asiakas on jo ostamassa, tärkeää sisältöä voi olla esimerkiksi hinnasto, toimitusprosessi tai toimitusaikataulu. Myöskin asiakasreferenssit ovat tärkeitä tässä vaiheessa jossa nimenomaan tarvitaan luottamusta toimittajaan. Oikea sisältö jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvasti myös siihen minkä tyyppisestä tuotteesta ja ostajasta on kyse.

Jos olemme myymässä teleoperaattorille verkkoelementtiä, ostoprosessi on täysin erilainen kun esimerkiksi hallin myyminen yksityisyrittäjälle. Kun asiakasyritys on iso, joudutaan usein tekemään sisältöä yrityksen eri osastoille. Finanssi -osasto haluaa nähdä ROI -laskelmat, IT -osasto haluaa nähdä integraatiokaavioita ja esimerkkejä, ja niin edelleen.

On tyytyväinen

Sisällöntuottaja joka haluaa tehdä työnsä hyvin pyrkii tuottamaan asiakkaalleen arvokasta sisältöä myös ostamisen jälkeen. Tuote tai palvelu on tietysti pääosassa, mutta esimerkiksi kaikki ”troubleshooting” tai ”Apua”, -tyyppinen sisältö joka varmistaa että asiakas saa tuotteestasi tai palvelustasi kaiken mahdollisen hyödyn, auttaa sinua kohti tyytyväistä asiakasta.

Suosittelee

Kun tyytyväinen asiakas on riittävän tyytyväinen, jopa niin että suostuu suosittelemaan tuotettasi muille, on sisältöstrategia valmis. Suosittelevan asiakkaan video tai vierailu demotapahtumassa on parasta mahdollista sisältöä uusien asiakkaiden luottamuksen voittamiselle.

Mitä sisältöä kannattaa tuottaa?

Sellaista jolla on asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa.  Joskus oikea sisältö on blog-post, joskus se on e-book, toisaalta se voi olla webinaari, video tai pelkkä kuva. Tärkeintä että jokainen sisältö tarjoaa asiakkaalle lisäarvoa.

Jos sisällön tarkoitus on tuoda verkkosivullesi uusia asiakkaita, silloin on syytä kysyä ottaa yhteyttä hakukoneoptimoinnin ammattilaiseen joka osaa sinulle kertoa hyvin tarkasti mikä sisältö milloinkin tuottaa yrityksellesi parhaan tuoton.

Yhteenveto sisällöntuotannosta

Sisällöntuotanto pitää aina perustua johonkin strategiaan. Joko sisältö tuo sivullesi orgaanisesti uusia potentiaalisia asiakkaita, tai sitten sisältösi vie verkkosivulle olevaa asiakasta ostopolkua pitkin eteenpäin tuntemattomasta suosittelijaksi.

Jos jokainen sisältö sivullasi on myyjän ja hakukoneoptimoinnin ammattilaisen analysoimaa ja perustuu oikeen dataan, ei mututuntumaan, sisältösi on erinomaista ja se tulee tuottamaan tulosta.

Share
No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website