1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on myynnin ja markkinoinnin kulmakivi

Sisältöä pitää tuottaa jotta potentiaaliset asiakkaat ymmärtävät mitä yritys tekee ja miten. Tänä päivänä sekä kuluttajat että ammattilaisostajat Googlaavat tietoa jatkuvasti, joten jokaisen yrityksen on tuotettava enemmän ja enemmän laadukasta sisältöä.

Sisällöntuotannossa pitää tuottaa vähintäänkin kolmea erityyppistä sisältöä:

  • Sisältöä jota tuotetaan hakukoneanalytiikan perusteella, eli sisältöä joka tuo sivullesi potentiaalisia asiakkaita kun he etsivät ratkaisua onelmiinsa.  Puhutaan usein SEO sisällöstä tai hakukoneoptimoidusta sisällöstä.
  • Sisältöä joka auttaa asiakasta ostoprosessissa eteenpäin. Ensin mietitään tonttia, sitten vertaillaan talopaketteja, ja lopuksi tutkitaan hintoja ja tarkastellaan toimitusprosessia ja muiden asiakkaiden mielipiteitä. Jokaiseeen ostotapahtumaan liittyy ostorprosessi. Tämä sisältö on parhaimmillaan tuotettuna yhdessä hakukoneanalyytiikan kanssa.
  •  Huomiota ja keskustelua herättävä sisältö. Tämä on tärkeä sisältötyyppi erityisesti tuotteille jotka ovat innovatiivisia, tuotteille joita ei varsinaisesti vielä osata etsiä tai hakea.

Laadukkaan sisällöntuottaminen on aikaa vievää ja siten myös kallista tekemistä. Sisällöllä pitää aina olla tarkoitus eli päämäärä, ja jotta sisällöntuotanto olisi mahdollisimman tehokasta, on kaikilla yrityksillä oltava sisältöstrategia.

sisältöstrategia

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia tarkoittaa sisällöntuotannon strategiaa yrityksen verkkosivuille ja muihin medioihin. Sisältöä tuotetaan yrityksen verkkosivuille pääasiassa kahta tarkoitusta varten:

  1. Jotta uudet, potentiaaliset asiakkaat löytäisivät yrityksen sivuille tehdessään google hakuja ja etsiessään tietoa.
  2. Luottamuksen kasvattaminen asiakkaan ostoprosessin aikana

Ennen sisällöntuotannon aloittamista, pitää olla selkeä sisältöstrategia sille mitä ollaan tekemässä ja miksi. Jotta tuottamamme sisältö on tehokasta ja saa aikaan sen mitä haluamme, pitää meille olla kristallin kirkasta, kuka on asiakas ja millainen on asiakkaan ostoprosessi.

Kun tiedämme asiakkaan ja hänen ostoprosessinsa, voimme tehdä hakusanatutkimuksen joka perustuu nimenomaan asiakkaan ostoprosessiin.

 

Ostoprosessi

Ostoprosessi kuvaa sitä asiakkaan sisäistä prosessia jonka hän käy läpi ostamisen aikana. Ostoprosessia voidaan kuvata esimerkiksi seuraavalla kuvalla.

 

ostoprosessi

Jotta sisältöstrategia toimii ja jotta asiakkaat pystyvät etenemään omassa ostoprosessissaan, tulee palvelun tai tuotteen myyjän tuottaa verkkosivulle sisältöä joka tukee potentiaalista asiakasta hänen omassa ostoprosessissaan.

 

Tietoinen asiakas

Tarkoittaa että ongelma on jo olemassa ja siitä ollaan tietoisia. Ostaja ei ole kovin aktiivisesti liikkeellä, ehkä silloin tällöin tekee Google hakuja ja etsii ratkaisua ongelmaansa.

Harkitsee

Tässä vaiheessa asiakas on jo aktivoitunut. Hän analysoi tilannetta, ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Tämä on ehdottomasti jo hyvä vaihe olla asiakkaan löydettävissä mahdollisimman helposti.

Jos asiakas esimerkiksi etsii Googlella: ”Varaston vuokraus hinta”, saattaakin hän löytää sinut (joka myyt kevythalleja) sisällöllä: ”Kevythallin rakentaminen pääkaupunkiseudulla maksaa itsensä takaisin 5:ssä vuodessa”. Eli tällä tavalla voidaan saada asiakkaita kiinni oikealla sisällöllä jo silloin kun he eivät edes vielä etsi tuotettamme tai palveluamme.

Ostaa

Kun asiakas on jo ostamassa, tärkeää sisältöä voi olla esimerkiksi hinnasto, toimitusprosessi tai toimitusaikataulu. Myöskin asiakasreferenssit ovat tärkeitä tässä vaiheessa jossa nimenomaan tarvitaan luottamusta toimittajaan. Oikea sisältö jokaiseen vaiheeseen liittyy vahvasti myös siihen minkä tyyppisestä tuotteesta ja ostajasta on kyse.

Jos olemme myymässä teleoperaattorille verkkoelementtiä, ostoprosessi on täysin erilainen kun esimerkiksi hallin myyminen yksityisyrittäjälle. Kun asiakasyritys on iso, joudutaan usein tekemään sisältöä yrityksen eri osastoille. Finanssi -osasto haluaa nähdä ROI -laskelmat, IT -osasto haluaa nähdä integraatiokaavioita ja esimerkkejä, ja niin edelleen.

On tyytyväinen

Sisällöntuottaja joka haluaa tehdä työnsä hyvin pyrkii tuottamaan asiakkaalleen arvokasta sisältöä myös ostamisen jälkeen. Tuote tai palvelu on tietysti pääosassa, mutta esimerkiksi kaikki ”troubleshooting” tai ”Apua”, -tyyppinen sisältö joka varmistaa että asiakas saa tuotteestasi tai palvelustasi kaiken mahdollisen hyödyn, auttaa sinua kohti tyytyväistä asiakasta.

Suosittelee

Kun tyytyväinen asiakas on riittävän tyytyväinen, jopa niin että suostuu suosittelemaan tuotettasi muille, on sisältöstrategia valmis. Suosittelevan asiakkaan video tai vierailu demotapahtumassa on parasta mahdollista sisältöä uusien asiakkaiden luottamuksen voittamiselle.

 

Millaista sisältöä pitäisi tuottaa?

Sellaista jolla on asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa.  Joskus oikea sisältö on blog-post, joskus se on e-book, toisaalta se voi olla webinaari, video tai pelkkä kuva. Tärkeintä että jokainen sisältö tarjoaa asiakkaalle lisäarvoa.

 

Kansainvälinen markkina – paikallinen sisältö

Sama sisältö mikä puhuttelee Suomalaisia, ei todennäköisesti puhuttele Amerikkalaista, Saksalaista tai Brasilialaista. Varmasti osa sisällöstä sopii useaan markkinaan käännettynä, mutta parhaaseen lopputulokseen pääset varmasti vain tekemällä paikallista sisältöä.

Jos haluat myydä englanninkieliseen markkinaan, sinun pitää tehdä sisällöntuotantoa englanniksi ja englantilaisille. Ei siis kääntää suomalaista sisältöä englanniksi, vaan tehdä englantilaista sisältöä englantilaisille.

Jos haluat että yrityksesi löydetään Meksikossa tai Espanjassa, sinun pitää tehdä sisällöntuotantoa Espanjaksi.

 

Ota yhteyttä

Teen yrityksille sisältöstrategioita jotka perustuvat hakukoneiden statistiikkaan. Eli tutkitaan ensin mitä potentiaaliset asiakkaat etsivät, jonka jälkeen vastataan kysymyksiin luomalla sisältöä.

Ota yhteyttä