1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Hakukoneoptimointi

Miksi hakukoneoptimointi on niin tärkeää?

Jopa 90% B2B ostajista käyttää jossain vaiheessa Googlea tai muuta hakukonetta kuten Youtubea tai Bing:iä tuotteiden ja palveluiden etsimiseen ja vertailuun. Hakukoneoptimointi pyrkii siihen että juuri sinun tuote tai palvelu löydetään. Käytännössä Googlen hakutulosten toiselle sivulle mennään todella harvoin (3%).

Jos tuotteesi tai palvelusi ei ole Googlen ensimmäisellä sivulla, sitä ei ole olemassa! Hakukoneoptimoinnin päämäärä on mahdollisimman korkea sijoitus Googlen hakutuloksissa.

Hakukoneoptimoinnin tarkoitus on siis näkyä Googlen etusivulle ja saada verkkosivulle lisää potentiaalisia asiakkaita.

Hakukoneoptimointi on tehokasta koska potentiaaliset asiakkaat jotka tulevat hakukoneen kautta, ovat jo etsimässä tuotetta tai palvelua, eli ratkaisua olemassa olevaan ongelmaan.

Perinteinen markkinointi tähtää löytämään potentiaalisia asiakkaita. Hakukoneoptimointi tähtää siihen että potentiaaliset asiakkaat löytävät sinut.

Suomessa hakukoneoptimointia tehdään ammattimaisesti vielä melko vähän. Suurin osa hakusanoista on melko helppoja, eli Googlen etusivulle on hyvät mahdollisuudet oikeastaan kaikilla yrityksillä. Kansainvälinen hakukoneoptimointi, erityisesti Englanniksi on usein huomattavasti haastavampaa koska kilpailua Google näkyvyydestä on enemmän.

Jos tavoitteesi on kansainväliset markkinat, hakukoneoptimointi tehdään jokaisen kohdemaan kielellä erikseen.

 

Mitä hakukoneoptimointi käytännössä tarkoittaa?

Hakukoneoptimoinnilla pyritään tekemään verkkosivusta mahdollisimman helppo hakukoneille ymmärtää, ja käyttäjille pyritään saamaan aikaiseksi sivu jota on helppo ja mukava käyttää.

Käytännössähän ihmiset etsivät hakukoneilla kuten Googlella tietoa. Ensimmäinen vaihe hakukoneoptimoinnissa on aina hakusanatutkimus, eli analysoidaan mitä ihmiset Googlella hakevat ja kuinka paljon.

Tämän jälkeen valitaan ne hakusanat tai lauseet joilla haluamme että hakija löytää meidän verkkosivumme.

Seuraavaksi tuotamme sisältöä, eli käytänössä tuotamme parhaan mahdollisen vastauksen siihen kysymykseen mitä hakukoneella haetaan.

Jos haluamme nopeuttaa Googlen etusivulle pääsemistä, se onnistuu jakamalla tuotettua sisältöä. Jos sisältömme on riittävän laadukasta, ihmiset jakavat sitä eteenpäin.

Seuraava kuva esittää hakukoneoptimoinnin prosessia. Työstä suurin osa painottuu prosessiin alkuun jossa pyritään löytämään parhaat mahdolliset hakusanat, jotka eivät useinkaan ole ne ilmeisimmät. Myös seuraava vaihe, eli strategian luominen pitää tehdä huolella jotta aikaa vievä ja kallis sisällöntuotanto varmuudella ei mene hukkaan.

hakukoneoptimointi prosessi

 

Onko hakukoneoptimointi hakukonemarkkinointia?

Hakukoneoptimointi ei ole hakukonemarkkinointia. Molempien perustana toimii huolellisesti tehty avainsanatutkimus, mutta hakukoneoptimointi pyrkii saamaan verkkosivun Googlen etusivulle niin ettei siitä makseta mitään.

Käytännössä Google näyttää mainosten jälkeen sellaista sisältöä mikä on sen mielestä paras vastaus hakijan kirjoittamaan hakusanaan. Tästä syystä hakukoneoptimointi vaatii aina toimiakseen myös sisältöä. Hakukoneoptimointia ilman laadukasta sisältöä ei ole mitään järkeä siis tehdä.

Yrityksen pitäisi aina tehdä sekä hakukonemarkkinointia, että hakukoneoptimointia. Joidenkin hakusanojen kohdalla kannattaa tehdä molempia, joskus vain jompaa kumpaa. Tämä riippuu suurelta osin siitä että kuinka monta hakukertaa kyseisellä hakusanalla on kuukaudessa, ja siitä kuinka kaupallisesta hakutermistä on kyse.

 

Paljonko hakukoneoptimointi maksaa?

Teen vain sellaisia projekteja joissa hakukoneoptimoinnilla on mahdollista saada hyviä tuloksia olemassa olevilla resursseilla.

Käytännössä hinta määräytyy sen mukaan kuinka paljon töitä verkkosivun hakukoneoptimoinnin eteen tehdään. Tähän vaikuttaa sivuston koko, valittujen hakusanojen määrä, sekä kilpailutilanne.

 

Hakukoneoptimointi, aloitus: 1.000 – 3.000 euroa

Tämä sisältää käytännössä hakusanatutkimuksen sekä strategian. Parhaiden hakusanojen löytäminen kilpaillussa markkinassa voi olla välillä todella haastavaa ja vaatii paljon työaikaa. Hakukoneoptimoinnin strategia valitaan sen mukaan mihin sisällöntuotannon resurssit riittävät. Pieni yritys ei pysty taistelemaan isojen yritysten kanssa vaikeista hakusanoista. Hakusanatutkimus ja strategian valinta on erittäin tärkeä vaihe hakukoneoptimoinnissa.

 

Sisältöstrategia: 1.500 – 5.000 euroa

Sisältöstrategia suunnitellaan valittujen hakusanojen perusteella ja sisältää kilpailija-analyysin, tuotettavan sisällön tärkeimmät hakusanat sekä yksityiskohtaiset ohjeet siihen miten valituilla hakusanoilla päästään Googlen ensimmäisille sijoille. Sisältöstrategia sisältää Meta kuvaukset, hakusanan vaikeusarvion, sekä CTA (Call To Action) Strategian. Sisältöstrategiassa määritellään usein myös tuotettavan sisällön tyylin, sekä aihe-alueet joita sisällössä tulee käsitellä.

 

Jatkuva hakukoneoptimointi / Neuvonantaja: 400 – 1.500 euroa kuukaudessa

Sivustoa optimoidaan jatkuvasti valitun strategian mukaisesti. Kerran kuukaudessa lähetän raportin jossa käydään läpi nykytilanne, mitä on tehty edellisen kuukauden aikana, sekä mitä tullaan tekemään seuraavan kuukauden aikana. Kun verkkosivulle tuotetaan uutta sisältöä, on normaalia että yrityksen sisällöntuottajat kyselevät neuvoja liittyen hakukoneoptimointiin. Vastaan tällaisiin kysymyksiin viikottain ja annan neuvoja puhelimitse kaikille asiakkailleni.

 

Miten hakukoneoptimointi vaikuttaa liiketoimintaan?

Monet kansalliset ja kansainväliset yritykset perustavat tänä päivänä koko markkinoinnin hakukoneoptimointiin. Joskus jopa yhteen hakusanaan.

Googlen hakutuloksissa mainosten jälkeen ensimmäiset kolme paikkaa, saavat noin 60% kaikista klikkauksista. Jos hakuja on esimerkiksi 65.000 kuukaudessa, niin ensimmäinen paikka saa noin 32% klikeistä, eli 20.800 klikkiä.

Riippuen tietysti hakusanasta, tällä voi olla todella merkittäviä positiivisia kaupallisia seurauksia.

Oheinen kuva kertoo kuinka klikkaukset prosentuaalisesti jakautuvat Google -haun ensimmäisen sivun osalta. Vasemmassa laidassa siis on Google -haun ensimmäinen tulos, ja oikeassa laidassa toinen sivu.

 

 hakukoneoptimointi google etusivu

Voiko hakukoneoptimointia tehdä itse?

Hakukoneoptimointia voit hyvin tehdä myös itse. Keräsin tähän pienen listan oppaista ja verkkosivuista joita sinun kannattaa lukea ja joita voit seurata jos olet kiinnostunut hakukoneoptimoinnista. Kokonaisuuden hallinta teknisestä hakukoneoptimoinnista, sisällön luomiseen ja markkinointiin on täysipäiväistä työtä. Monessa yrityksessä ison tiimin työtä, mutta se ei estä sinua perehtymästä asiaan juuri niin syvällisesti kuin innostusta riittää.

  1. MOZ
  2. SEO Book
  3. Backlinko
  4. SearchMetrics
  5. SeoByTheSea

Hakukoneoptimointiin (SEO – Search Engine Optimization) erikoistuneita blogeja on satoja. Jos kiinnostut jostain tietystä osa-alueesta erityisesti, löydät varmasti hyvän verkkosivun, blogin tai forumin josta löydät informaatiota.

 

Kansainvälinen hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin tekninen osuus on universaalia työtä, mutta hakusanatutkimus ja strategia pitää tehdä jokaiselle kielelle erikseen.

Jos haluat näkyvä Yhdysvalloissa, UK:ssa ha Australiassa, tehdään hakukoneoptimointi Englanniksi.

Jos haluat että sivusi on oikella hakusanoilla ensimmäisellä sivulla Brasiliassa, tehdään hakukoneoptimointi Portugaliksi.

Jos haluat että sivusi on Googlen ensimmäisellä sivulla Meksikossa, tehdään hakukoneoptimointi Espanjaksi, ja niin edelleen.

google optimointi map

Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen mahdollisuus monelle yritykselle koska Englanniksi kilpailu kaupallisista hakusanoista on välillä todella kovaa. Sama hakusana esimerkiksi Espanjaksi on usein 5-10 kertaa helpompaa, eli myös edullisempaa positioida kuin vastaava sana englanniksi. Teen hakukoneoptimointia Englanniksi, Suomeksi sekä Espanjaksi.

Perusteellinen työ tehdään ensin yhdessä kielellä, jonka jälkeen tehdään hakusanatutkimukset ja paikalliset kilpailijaanalyysit muilla kielillä.

 

Ota yhteyttä

Mielelläni autan teidänkin yritystä hakukoneoptimoinnissa.

Janne Sivula | janne.sivula@novavara.com | +358 40 779 3251