Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO

Hakukoneoptimointi auttaa yritystäsi näkymään hakukoneissa. Verkkosivuille saadaan oikeat ihmiset, oikealla hetkellä! Oikeat ihmiset ovat potentiaalisia asiakkaita, joilla on oikea tarve tuotteillesi tai palveluillesi.

Kansainvälinen hakukoneoptimointi on ehdotonta ydinosaamistamme. Parhaimmillaan hakukoneoptimointi toimii niin että SEO ammattilainen analysoi kilpailijoita, ja samalla neuvoo ja ohjaa yrityksen omaa sisällöntuotantoa niin, että että jokainen artikkeli ja sisältö päätyy Googlen etusivulle (SEO Advisor). Vinkki: vain 25% Google hauista tehdään englanniksi – 95% kilpailusta on keskittynyt englantiin.

SEO Advisor roolin hinta on 490,00EUR – 1290,00EUR, riippuen sivuston laajuudesta, sisällötuotannon laajuuudesta sekä kielien määrästä. Tyypillinen SEO työn tuotto suhde on 1:10, eli jokainen sijoitettu 1.000,00EUR tuottaa 10.000,00EUR. (Pitkällä aikavälillä huomattavasti parempi).

SEO Audit kertoo nykytilanteen, sekä lyhyesti ja selkeästi seuraavat askeleet kohti parempaa näkyvyyttä. SEO Audit myös paljastaa mahdolliset tekniset ongelmat verkkosivulla. Joskus SEO Audit voi sisältää myös yhden kilpailijan analyysin, jotta yritys näkee miten kilpailijat saavat asiakkaita verkkosivuilleen.

hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi on yksinkertaista!

Hakukoneoptimointi ei saa olla teknistä verkkosivujen optimointia josta kukaan ei ymmärrä mitään.

Hakukoneiden, kuten Googlen, Youtuben tai Yandexin tehtävä on antaa hakijoille paras mahdollinen tulos haetulle hakusanalle. Loppuen lopuksi hakukoneoptimointi on juuri sitä. Eli annetaan halutuille hakusanoille paras mahdollinen vastaus. Kyseessä on loppuen lopuksi siis oikeanlainen sisällöntuotanto.

Mitä on oikeanlainen, hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto? Yksinkertainen kysymys, ikävä kyllä yksiselitteistä vastausta ei ole olemassa. Tässä astuu kuvaan hakukoneoptimointi.

Hakukoneoptimoinnin tavoite

Hakukoneoptimointi eli SEO ”Search Engine Optimization” varmistaa, että asiakkaat löytävät yrityksesi verkkosivut oikealla hetkellä. Hakukoneoptimointi sisältää useita osa-alueita, joista jokainen osa-alue on otettava huomioon, jotta päästään haluttuun lopputulokseen.

Hakukoneoptimoinnin osa-alueet

Hakukoneoptimointi pitkällä tähtäimellä on analyyttinen sisällöntuotanto prosessi, jonka avulla tuotetaan sisältöä, joka myös hakukoneiden kautta löydetään. Jokainen yrityksen tuottava sisältö pitäisi hakukoneilla myös löytyä.

Hakukoneoptimointi sisältää viisi tärkeää osa-aluetta:

 • Hakusanatutkimus ja kilpailija-analyysi
 • Hakusana, eli SEO strategia
 • Tekninen SEO
 • Sisällöntuotanto tai organisointi
 • Jatkuva optimointi ja monitorointi.
Hakusanatutkimus

Hakusanatutkimus

Hakukoneoptimointi alkaa aina hakusanatutkimuksella. Optimaalisessa tilanteessa hakusanatutkimus tehdään jo verkkosivua suunniteltaessa.

Hakusanatutkimus kertoo mitä, missä, millä kielillä ja kuinka paljon ihmiset hakukoneilla hakevat.

Hakusanatutkimus voi ja pitääkin tehdä eri kielillä. Yksinkertaisimmillaan hakusanatutkimus tehdään vain Suomeksi. Teemme paljon kansainvälisiä hakusanatutkimuksia kaikilla yleisimmillä kielillä.

Hakusanatutkimus voi vastata esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Millä kielellä hakuja tehdään eniten?
 • Missä maassa hakuja tehdään eniten?
 • Mitkä ovat tarkat hakutermit ja kuinka monta hakua tehdään kuukaudessa?
 • Kuinka vaikeaa on päästä Googlen etusivulle eri markkinoissa?
 • Kuinka paljon maksaa ostettu liikenne?
 • Mitkä ovat kilpailijoiden parhaat hakutermit?

Lue lisää hakusanatutkimuksesta: Mikä on hakusanatutkimus?

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto

Hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto perustuu yrityksen myynnin ja markkinoinnin strategiaan. Hakukoneoptimoitu sisältö käytännössä tarkoittaa, että jokaisella sisältöartikkelilla on tietty suora, mitattava tavoite liittyen hakukonenäkyvyyteen. ksinkertaisesti vastaa potentiaalisten asiakkaiden hakusanoihin.

Hakukoneoptimoitu sisältö on selkeää, yksinkertaista usein kouluttavaa sisältöä. Parhaaseen lopputulokseen päästään jos ennen sisällön tuottamista, hakukoneoptimoinnin ammattilainen tekee sisällön kuvauksen. Eli kuvauksen siitä miten sisältö pitää tuottaa jotta se päätyy Googlen etusivulle. Sisällöntuotanto pitäisi aina tehdä hakukoneoptimoinnin ammattilaisen kanssa yhdessä.

Erityisesti kansainvälisessä sisällöntuotannossa on erittäin tärkeää että hakukonenäkyvyys suunnitellaan jokaiselle kielelle erikseen. Näin saadaan yritys löytymään hakukoneilla kaikilla eri kielillä.

SEO sisällöntuotanto
hakukoneoptimointi-opas

Hakukoneoptimointi opas

Hakukoneoptimoinnin perusasioihin pääsee helposti mukaan. Kuten mikä tahansa markkinoinnin osa-alue, opiskelemalla voi myös hakukoneoptimointia tehdä itse. Loppuen lopuksi kyse on oikeiden työkalujen käyttämisestä oikeassa järjestyksessä, ja tiettyjen yksityiskohtien hallintaa.

Olen tehnyt hakukoneoptimoinnin oppaita usealla yritykselle, usein kansainvälisten yritysten jakelijoille. Olen myös koonnut tänne sivulle täysin ilmaisen hakukoneoptimoinnin oppaan, josta voit lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Opas on täysin ilmainen, eikä sinun tarvitse jättää sähköpostiosoitettasi. Opas on vapaasti saatavilla täältä. Voit myös lähettää yhteydenottosivun kautta kysymyksiä joihin haluaisit löytää vastauksen. Lisään kysymyksiin vastauksia oppaaseen noin kerran kuukaudessa.

Tekninen hakukoneoptimointi

Tekninen hakukoneoptimointi on käytännössä verkkosivun toteutus niin, että hakukoneet voivat indeksoida verkkosivun helposti ja oikealla tavalla. Oikein toteutettu verkkosivu ei tarvitse erikseen teknistä optimointia sillä sivut toteutetaan alunperin hakukoneiden ymmärtämällä tavalla. Tekninen hakukoneoptimointi sisältää asioita kuten:

 • Kuvien optimointi
 • Sivujen latausnopeuden optimointi
 • Sivun eri elementtien oikea nimeäminen
 • Sisäinen linkitys

Optimaalisessa tapauksessa hakusanatutkimus ja SEO strategia toteutetaan jo verkkosivujen toteutusvaiheessa, tai verkkosivujen uusimisen yhteydessä.

Tekninen SEO
SEO Strategia

Hakukoneoptimoinnin strategia

Hakukoneoptimoinnin strategia on olennainen osa hakukoneoptimointia. Toimivan strategian tekeminen vaatii tekijältään strategista ymmärrystä ja osaamista sekä asiakkaan liiketoiminnasta, että tietysti osaamista ja kokemusta hakukoneoptimoinnista. Toimivan strategian tekeminen vaatii ehdottomasti vuosien kokemusta käytännön hakukoneoptimoinnista, sekä useiden onnistuneiden projektien monitorointia useiden vuosien ajalta. Strategian onnistuminen määrittää tuletko saamaan sivullesi oikea-aikaisia potentiaalisia asiakkaita, vai et. Hakukoneoptimoinnin strategia ottaa kantaa tietysti myös kansainväliseen näkyvyyteen eri kielillä.

Oikein toteutettu SEO strategia toimii koko Google markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin kulmakivenä, sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Vain hyvä strategia johtaa hyvään lopputulokseen.

Jatkuva hakukoneoptimointi

Jatkuva monitorointi ja optimointi ovat tärkeä osa hakukoneoptimointia. Jos tuloksia ei mitata, on mahdotonta tietää mikä toimii ja mikä ei. Jatkuvan optimoinnin tarve on yrityskohtainen. Iso verkkokauppa tarvitsee useita täysipäiväisiä ihmisiä hakukoneoptimoinnissa. Yhden tuotteen niche B2B yritykselle saattaa riittää 4h/kk.

SEO monitoroinnilla voidaan seurata esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Yrityksen sijoittuminen vs. kilpailijat.
 • Orgaanisen liikenteen kasvu
 • Mitkä ovat yrityksen parhaiten liikennettä tuottavat hakusanat
 • Millä hakusanoilla yritys on Googlen etusivulla kansainvälisesti
 • Millä hakusanoilla kilpailijat ovat Googlen etusivulla kansainvälisesti
SEO Optimointi
Sisällön jakaminen

Sisällön jakaminen

Sisällön jakaminen vaikuttaa hakukone näkyvyyteen positiivisesti. Jos ja kun asiakkaat kuluttavat sisältöäsi, näkyvyys paranee. Mitä enemmän backlinkkejä tai jakamisia sisältö saa, sitä positiivisempi vaikutus hakutuloksiin.

Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimointi on investointi, ei kulu. Hakukoneoptimoinnin hinta riippuu hyvin paljon yrityksen nykytilanteesta ja tavoitteesta. Jos verkkosivulla ei ole sisältöä, pitää myös sisältöä tuottaa. Yksin sivuston optimointi ei auta mitään jos oikeanlaista sisältöä ei ole saatavilla.

Hakukoneoptimoinnin hinta riippuu myös tavoitteesta. Jos verkkosivut halutaan näkyväksi vain Suomessa, tyypillinen kustannus voi olla esimerkiksi 500,00 EUR/kk. Hinta tulee yksinkertaisesti käytetystä työajasta. Tyypillisesti n. 2h /vk riittää hyvin jatkuvaan hakukoneoptimointiin.

Toinen ääripää voi olla kansainvälinen yritys, jonka verkkosivut on toteutettu viidellä eri kielellä ja he ovat alalla jossa on paljon kilpailua. Järkevintä tällaisessa tapauksessa on käyttää hakukoneoptimoinnin ammattilaista sivun optimointiin, sekä uusien sisältöjen suunnitteluun. Kun kyseessä on viisi eri kielialuetta, voi hyvin olla että aikaa käytetään esimerkiksi 30h kuukaudessa. Tällöin kustannus voi olla noin 3.400EUR/kk. Kyse ei tosin ole enää puhtaasta hakukoneoptimoinnista vaan sisältöstrategian suunnittelusta ja sisältöjen kuvauksesta viidelle eri kielialueelle. Tätä tehdään parhaillaan myynnin kanssa läheisessä yhteistyössä.

Hakukoneoptimointia ei voi erottaa erilliseksi toiminnoksi. Hakuneoptimointi on olennainen osa koko yrityksen markkinointia. Kuten kaikessa markkinoinnissa ”hinta” riippuu halutuista tuloksista.

hakukoneoptimointi-hinta

Kiinnostuitko Hakukoneoptimoinnista?

Valikko
× How can I help you?