DigitaalinenHakukoneoptimointiMarkkinointistrategia

Digitaalinen markkinointi strategia: SEO vai SEM

Digitaalinen markkinointi strategia ottaa luonnollisesti kantaa myös siihen miten resursseja jaetaan Google mainonnan ja hakukoneoptimoinnin suhteen. Google mainonta saa aikaan näkyvyyttä ja liidejä nopeasti, kun taas hakukoneoptimoinnin avulla rakennetaan pitkäkestoista ja tasaista liidien virtaa. Hakukonemainonta toimii liidien generointikanavana vain niin kauan kuin maksat liikenteestä, ja vain siinä maassa jossa päätät mainontaa tehdä. Hakukoneoptimointi (SEO) tuottaa kansainvälistä näkyvyyttä pitkällä aikajaksolle.

Tyypillisesti digitaalinen markkinointi strategia sisältää sekä Google mainontaa (SEM), että hakukoneoptimointia (SEO). Se kumpaan kannattaa satsata enemmän resursseja, riippuu monesta asiasta kuten kilpailutilanteesta, sekä yrityksen kasvutavoitteista ja kansainvälistymisen strategiasta. Hakukoneoptimoinnin avulla voidaan rakentaa kansainvälinen, jopa globaali thought leadership, kun taas Google mainonnan avulla voidaan rakentaa nopeampaa liidien virtaa.

Googlen etusivun klikkaukset vs. sijoitus

Google hakutuloksissa, mainokset saavat noin 15% klikeistä. Loput jakaantuvat mainosten jälkeisille linkeille seuraavan kuvan mukaisesti (orgaaninen liikenne). Kuva esittää vuoden 2021 Googlen julkaisemaa tilastoa keskiarvosta.  Orgaaninen liikenne on luonnollisesti hakukoneoptimoinnin (SEO) tulosta. Keskimääräinen B2B Google mainostamisen klikkaus% (CTR) oli 2021 vain 5,5%, eli hakukoneoptimoinnoin potentiaalia on mainostamiseen verrattuna moninkertainen. Täytyy myös muistaa, että Googlen etusivu on jokaisessa maassa erilainen – hakukoneoptimointi auttaa yrityksen Googlen etusivulle jokaisessa maassa, kaikilla kielillä, kun taas Google mainontaa pitää tehdä maa ja kielialue kerrallaan – joka käytännössä tarkoittaa todella korkeita kustannuksia pitkällä aikavälillä.

digitaalinen markkinointi strategia

SEM vs. SEO käytännön esimerkki

Yksinkertaisuuden vuoksi, oletetaan että sisällöntuotannon kustannus on vakio. Sekä Google mainontaa, että hakukoneoptimointia varten joudutaan tekemään sisällöntuotantoa. Oli kyseessä blog -artikkeleita tai landing sivuja tai erilaisia kieliversioita, sisällöntuotantoa ei voida välttää. Keskitytään vertailemaan lyhyesti SEO kustannuksia, vs. SEM kustannuksia yhdessä maassa, ja sitten kansainvälisesti.

Hakukoneoptimoinnin (SEO) kustannus on yhdessä maassa oikean hakukoneoptimoinnin gurun tekemänä tyypillisesti n. 600 – 1.200 EUR/kk. Kustannus riippuu tuotteiden lukumäärästä, sisällön määrästä sekä kilpailutilanteesta. Lasketaan yksinkertaisuuden vuoksi 12.000EUR /vuosi. Uusien kielialueiden mukaan ottaminen lisää SEO gurun työtä, niin että kustannus nousee arvioilta noin 50% /kielialue.

Kahden suurimman internetissä käytetyn kielen SEO optimointi (Englanti + Espanja), kustantaisi siis noin 1.500EUR/kk, eli 18.000EUR/v. Tällä summalla rakennat näkyvyyttä noin 34% :lle koko maailman väestöstä (Kiina on jätetty pois laskuista).

Englanti + Espanja hakukoneoptimointi kustantaa siis noin 18.000EUR vuodessa. Tällä summalla rakennat näkyvyyttä noin 34% :lle koko maailman väestöstä.

Hakukoneoptimointi oikein tehtynä on siis erittäin kannattava markkinointi investointi. Erityisesti kun otetaan huomioon, että hakukoneoptimointi on nimenomaan investointi, kerran rakennettu näkyvyys toimii useita vuosia, kun mainonnan avulla saavutettu näkyvyys toimii vain niin kauan kun maksat googlen klikeistä.

Kansainvälisen Google mainonnan kustannus on B2B yritykselle helposti jopa 5.000EUR kustannus kuukaudessa, eli 60.000EUR vuodessa. Sama raha hakukoneoptimointiin ja sisällöntuotantoon sijoitettuna tuottaa 12kk viiveellä jopa 4-5 kertaisen määrän näkyvyyttä ja yhteydenottoja. Vaikka kuukausittainen investointi lopetettaisiin, yhteydenottojen määrä ja laatu jatkuu vielä vuosia eteenpäin.

SEO/SEM – sisäinen funktio vai ulkoistus?

Google mainontaa kotimaassa tai yhdessä kohdemarkkinassa b2b yritys voi tehdä helposti itsenäisesti, riippuu tuotteiden lukumäärästä ja alasta. Jos tuote on myytävissä eri tavoilla monille eri asiakassegmenteille, ja moneen kohdemaahan, on tehokkaampaa ulkoistaa mainonta yritykselle jossa tehdään sekä hakukoneoptimointia, että mainontaa ammattimaisesti. että myöskin ymmärretään b2b myyntiä syvällisesti. Hakukoneiden kautta kansainvälinen b2b liidien generointi vaatii osaamista kaikilta kolmelta osa-alueelta.

Hakukoneoptimointi itse tehtynä on hyvin harvoin suositeltavaa. Hakukoneoptimointia ammatikseen tekevä tekijä on nähnyt kymmeniä tai satoja erilaisia SEO strategioita ja tutkii päivittäin hakukoneanalytiikkaa ja analysoi miten ja millaisella sisällöllä Googlen Top3 paikkoja saadaan, miten se vaikuttaa yhteydenottojen määrään.

Googlen etusivu on joka maassa erilainen ja riippuen kilpailutilanteesta, pitää osata valita juuri oikeat hakusanat ja kielialueet, joissa kannattaa omilla resursseilla taistella (Kansainvälinen SEO Strategia) , luonnollisesti pitää ymmärtää hyvin yksityiskohtaisesti taktiikka miten taistelut Googlen Top3 paikoista voitetaan. Tähän ei oikeastaan ole oikotietä onneen, vaan kokemus ratkaisee. Sisäisesti tehty hakukoneoptimointi ei voi ikinä olla yhtä tehokasta kuin ulkoistettu yksinkertaisesti siitä syystä, että ulkoinen tekijä tekee yhden aikaisesti 10-20 projektia jolloin kokemus ja näkemys karttuu kokoajan huomattavasti.

Hakukoneoptimointi ei myöskään ole täysipäiväistä tekemistä, vaan vaati keskimäärin 3-4 tuntia viikossa, riippuen toimialasta ja tuotteiden lukumäärästä. Ulkoistettuna kustannus voi olla noin 1.500EUR, eli huomattavasti vähemmän kuin yhden ihmisen palkka.

Yhteenveto

Ikävä kyllä kysymykseen SEO vai SEM ei ole yksiselitteistä vastausta, muuten kuin että molempia tulee käyttää oikealla tavalla ja harkitusti. Molempien funktioiden ulkoistus kansainvälisessä hakukoneoptimoinnissa ja mainonnassa, usealla kielellä ja meidän tapauksessa kustantaa noin 3.000EUR kuukaudessa, eli vähemmän kuin yhden ihmisen palkka – ja teemme jatkuvaa strategista ja taktista yhteistyötä noin 15-20 yrityksen kanssa. Osaamme hyvin tarkasti sanoa mihin kansainvälisen näkymisen panokset kannattaa milloinkin laittaa, mitä se tarkoittaa käytännössä ja millaisia tuloksia on odotettavissa. Tiedämme hyvin yksityiskohtaisesti mitä ja miten pitää toimia että yrityksen verkkosivusta saadaan rakennettua kansainvälisesti useilla kielillä näkyvä globaali sivusto. Tällaista osaamista ei synny yrityksen sisällä jossa toimitaan vain yhden domain nimen ja verkkosivun kontekstissa.

Eli jos myyt yksinkertaista tuotetta yhteen tiettyyn käyttötarkoitukseen ja korkeintaan Ruotsiin:

 • Tee mainonta sisäisesti. Osta ammattilaiselta tarvittaessa Google mainonnan setup ja lyhyt koulutus
 • Osta hakukoneoptimoinnin ammattilaiselta vain SEO analyysi sekä strategia.

Kun tuote voidaan myydä erilaisille asiakassegmenteille tai tuotteita on useita tai potentiaalisia asiakkaita on useissa maissa:

 • Ulkoista hakukoneoptimointi strategiasta tekemiseen. Älä vertaile hintoja vaan kansainvälisiä referenssejä. Sillä ei ole mitään merkitystä onko hinta 90EUR/h vai 150EUR/h, vain sillä on merkitystä onko tekijällä kokonaisvaltaista osaamista myynnin strategiasta aina teknisiin yksityiskohtiin.
 • Hakukonemainonta kannatta ulkoistaa kunnes se toimii tehokkaasti eri kielialueilla. Jos ala on erittäin niche, voi olla että mainonta kannattaa tehdä sisäisesti jos sisäisesti löytyy riittävästi osaamista.
Tags: Digitaalinen, Hakukoneoptimointi, Markkinointi, strategia

Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö

  Vastaavat artikkelit
  Go-to-Market strategia eli GTM (dataa & esimerkkejä)
  Sisällöntuotanto yrityksessä – Miten onnistut?
  Valikko
  × How can I help you?