DigitaalinenMarkkinointistrategia

Go-to-Market strategia eli GTM (todistettu menetelmä)

Go-to-Market strategia määrittelee miten lanseerataan uusi tuote tai mennään uusille markkinoille. GTM strategia määrittelee käytännössä miten haluttuun tavoitteeseen aiotaan päästä. Go-to-Market strategian osa-alueita ovat;

 1. Kenelle? Kuka on potentiaalinen asiakkaasi?
 2. Mitä? Mikä on tuote jota lähdet myymään?
 3. Miksi? Brändin positiointi. Miksi potentiaaliset asiakkaat ostavat juuri sinun yritykseltäsi? (arvolupaus)
 4. Miten? Myynti & Markkinointi suunnitelma
 5. Milloin? Onko nyt oikea hetki kyseisellä markkinalla?
 6. Kilpailutilanne? Kuinka vahvoja kilpailijasi ovat, heidän heikkoudet? Omat vahvuudet?

Me teemme go-to-market strategioita b2b yrityksille vuosittain. Tyypillisesti tehdään kilpailija-analyysi sekä markkinatutkimus, jonka perusteella voidaan lähteä rakentamaan tehokasta go-to-market strategiaa. Strategia testataan aina käytännössä aloittamalla asiakashankinta tai prospektointi, tyypillisesti digimarkkinoinnin keinoin. Mikäli löydetään puutteita tai virheitä, strategiaa voidaan ketterästi ohjata hieman alkuperäisestä. Moderni go-to-market ei tarvitse olla kiinteä suunnitelma jota seurataan vuodesta toiseen mikäli tulokset eivät ole halutut.

Mielelläni juttelen kaikkien kanssa Go-to-Market strategioista. Uusien tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suunnittelu, lanseeraus ja erityisesti kansainvälinen myynti ja markkinointi on minulle intohimo. (Janne Sivula – Linkedin)

Todistettu Go-to-Market menetelmä

Meidän harrastama Go-to-market prosessi eroaa melko paljon perinteisestä tavasta jossa analysoidaan ja suunnitellaan kuukausia ennen varsinaista tekemistä. Prosessi alkaa myynnin ja markkinoinnin strategiasta, ja lopputuloksena on jo todennettu Go-to-market strategia. Todennettu koska se on jo testattu. Käytännössä prosessi menee tyypillisesti seuraavalla tavalla, toki alasta riippuen tapa voi olla hieman erilainen;

 1. Kilpailija-analyysi (digitaalinen näkyvyys). Selvitetään miten kilpailijat myyvät ja markkinoivat. Miten potentiaaliset asiakkaat päätyvät heidän verkkosivuilleen?
 2. Analysoidaan potentiaalinen asiakassegmentti. Mistä he puhuvat? Mikä heitä kiinnostaa? Mitä he hakevat internetistä päivittäin?
 3. Verrataan oman tuotteen ja yrityksen erityisominaisuuksia kilpailijoihin verrattuna. Suunnitellaan arvolupaus joka on asiakkaalle kiinnostava.
 4. Lähdetään testaamaan arvolupausta digimarkkinoinnin keinoin. Kommunikoidaan viestimme potentiaalisille asiakkaille eri kanavien kautta.
 5. Mitataan ja analysoidaan tulokset tarkasti, verrataan muihin kymmeniin Go-to-Market projekteihin. Lasketaan asiakashankinnan kustannus sekä Go-to-Market ROI.

Edellä kuvattu prosessi aikajanalla etenee tyypillisesti seuraavalla tavalla:

go-to-market strategia

Jos tulokset eivät vielä ole tyydyttäviä, voidaan strategiaa pivotoida ja tehdä uusi kierros. Näin voidaan jatkaa kunnes nähdään että asiakashankinnan kustannus on riittävän alhainen.

Tällä tavalla  voidaan Go-to-Market rakentaa hyvin kevyin kustannuksin ja hallitusti.

Juttelen mielelläni lisää aiheesta. Jos sinulla on mielestäsi parempi tapa tehdä go-to-market strategia, mielelläni kuulisin siitä: (Janne Sivula – Linkedin)

 

Tags: Digitaalinen, Markkinointi, strategia

Kiinnostuitko? Jätä soittopyyntö

  Vastaavat artikkelit
  Digimarkkinointi B2B asiakashankinnassa – Kyllä onnistuu!
  Digitaalinen markkinointi strategia: SEO vai SEM
  Valikko
  × How can I help you?