1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Liiketoimintamalli ja sen merkitys kansainvälistymisessä

Liiketoimintamalli ja sen merkitys kansainvälistymisessä

Liiketoimintamalli on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja erityisesti strategian toimeenpanoa. Liiketoimintamalli kuvaa muun muassa asiakaslupauksen, asiakaskohderyhmät, tuotteet, palvelut, toimitustavan sekä käytössä olevat resurssit. Hyvin suunniteltu liiketoimintamalli toimii myös markkinoinnin ja myynnin strategian perustana.

 

Liiketoimintamalli ja strategia

Strategian luominen on yksi asia ja toinen on strategian toteuttaminen käytännössä. Liiketoimintamallin luominen auttaa nimenomaan hahmottamaan kaikki tarpeelliset elementit joiden avulla yrityksen strategia toteutetaan käytännössä.

Liiketoimintamalli toimii hyvin myös strategian toimivuuden tarkistamiseen ennenkuin aloitetaan varsinainen strategian toteutus joka on aikaa vievä ja kallis prosessi.

Liiketoimintamallin osa-alueet

Seuraava kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kaikki lähtee liikkeelle asiakaslupauksesta, mutta mukana on myös kaikki muut tärkeät elementit markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta, kuten esimerkiksi: asiakaskohderyhmät, jakelu- ja palvelumallit, sidosryhmät, kumppanit, tulovirrat ja niin edelleen.

Liiketoimintamalli on loistava pohja myös kun aloitetaan suunittelemaan yrityksen kansainvälistymistä. Kansainvälisen markkinoinnin asiantuntija tai hakukoneoptimoinnin guru näkee liiketoimintamallista muutamassa minuutissa mistä on kyse ja mikä on paras tapa lähteä luomaan kanainvälistymisen strategiaa.

Myynnin ja markkinoinnin strategia, sekä yrityksen muut voimavarat on oltava tasapainossa, jotta yritys myöskin pystyy ensinnäkin myymään tuotetta tai palvelua mahdollisimman tehokkaasti, sekä mikä vielä tärkeämpää, lunastamaan antamansa asiakaslupauksen.

Tässä siis oma liiketoimintamallini esimerkkinä.

 

liiketoimintamalli

Liiketoimintamallista toteutukseen

Kun liiketoimintamalli on rakennettu voidaan lähteä laatimaan tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka voidaan edelleen jyvittää selkeisiin yksittäsiin toimintoihin, sekä jakaa toimintoja vastuuhenkilöille.

Kun liiketoimintamalli on kuvattu suunnitelman tasolla ja jopa yksittäisiksi tehtäviksi, voidaan tehtäviin kuluva aika arvoida ja aikatauluttaa. Näin pääsemme hyvin kevyellä tavalla strategiasta liiketoimintamalliin ja edelleen toteutukseen asti.

Merkitys kansainvälistymisessä

Kansainvälistymisessä ja kansainvälistymisen strategiaa suunnteltaessa on tärkeää että tiedetään tarkasti asiakassegmentti, sidosryhmät sekä potentiaaliset kanavat. Kansainvälisten asiakkuuksien löytäminen tehokkaasti vaatii digitaalisia markkinoinnin ja myynnin keinoja, ja jotta onnistutaan mahdollisimman hyvin, on liiketoimintasuunnitelma oltava selkeä.

Liiketoimintasuunnitelma osana kansainvälistymistä on erityisen tärkeää, koska vääränlainen kohderyhmä, hinnoittelu ja väärän kanavan valinta tulee kalliiksi.

Jos liiketoimintamalli on kunnossa, on aika lähteä myymään ja markkinoimaan, ja tarvitset apua uusasiakashankinnassa kotimaassa tai kansainvälisesti niin ota yhteyttä.

Share
No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website