1-677-124-44227

info@yourbusiness.com

Helsinki, Finland Vattuniemenkuja, 5 00210

Top

Liiketoimintamalli ja sen merkitys kansainvälistymisessä

liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli ja sen merkitys kansainvälistymisessä

Liiketoimintamalli on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja erityisesti strategian toimeenpanoa. Liiketoimintamalli kuvaa muun muassa asiakaslupauksen, asiakaskohderyhmät, tuotteet, palvelut, toimitustavan sekä käytössä olevat resurssit. Hyvin suunniteltu liiketoimintamalli toimii myös markkinoinnin ja myynnin strategian perustana.

 

Liiketoimintamalli ja strategia

Strategian luominen on yksi asia ja toinen on strategian toteuttaminen käytännössä. Liiketoimintamallin luominen auttaa nimenomaan hahmottamaan kaikki tarpeelliset elementit joiden avulla yrityksen strategia toteutetaan käytännössä.

Liiketoimintamalli toimii strategian suunnittelun tukena ja toisaalta myös toimivuuden tarkistamiseen ennenkuin aloitetaan varsinainen strategian toteutus joka on siis varsinaista liiketoiminnan rakentamista ja kehittämistä.

Liiketoimintamalli on siis syytä tehdä ja suunnittella ensin. Kun liiketoiminnan eri osa-alueiden suhteet on selvät, voidaan siirtyä suunnittelemaan strategiaa, eli varsinaista toimintasuunnitelmaa liiketoiminamallin toteuttamiseksi.

 

Liiketoimintamallin osa-alueet

Seuraava kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kaikki lähtee liikkeelle asiakaslupauksesta, mutta mukana on myös kaikki muut tärkeät elementit markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta, kuten esimerkiksi: asiakaskohderyhmät, jakelu- ja palvelumallit, sidosryhmät, kumppanit, tulovirrat ja niin edelleen.

Liiketoimintamalli on loistava pohja myös kun aloitetaan suunittelemaan yrityksen kansainvälistymistä. Kansainvälisen markkinoinnin asiantuntija tai hakukoneoptimoinnin guru näkee liiketoimintamallista muutamassa minuutissa mistä on kyse ja mikä on paras tapa lähteä luomaan kanainvälistymisen strategiaa.

Myynnin ja markkinoinnin strategia, sekä yrityksen muut voimavarat on oltava tasapainossa, jotta yritys myöskin pystyy ensinnäkin myymään tuotetta tai palvelua mahdollisimman tehokkaasti, sekä mikä vielä tärkeämpää, lunastamaan antamansa asiakaslupauksen.

Tässä siis oma liiketoimintamallini esimerkkinä.

 

liiketoimintamalli

Liiketoimintamallista toteutukseen

Kun liiketoimintamalli on rakennettu voidaan lähteä laatimaan tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa, joka voidaan edelleen jyvittää selkeisiin yksittäsiin toimintoihin, sekä jakaa toimintoja vastuuhenkilöille.

Kun liiketoimintamalli on kuvattu suunnitelman tasolla ja jopa yksittäisiksi tehtäviksi, voidaan tehtäviin kuluva aika arvoida ja aikatauluttaa. Näin pääsemme hyvin kevyellä tavalla strategiasta liiketoimintamalliin ja edelleen toteutukseen asti.

Merkitys kansainvälistymisessä

Kansainvälistymisessä ja kansainvälistymisen strategiaa suunnteltaessa on tärkeää että tiedetään tarkasti asiakassegmentti, sidosryhmät sekä potentiaaliset kanavat. Kansainvälisten asiakkuuksien löytäminen tehokkaasti vaatii digitaalisia markkinoinnin ja myynnin keinoja, ja jotta onnistutaan mahdollisimman hyvin, on liiketoimintasuunnitelma oltava selkeä.

Liiketoimintasuunnitelma osana kansainvälistymistä on erityisen tärkeää, koska vääränlainen kohderyhmä, hinnoittelu tai väärän myyntikanavan valinta tulee todella kalliiksi.

Yleisin virhe jonka erityisesti aloittelevat yritykset tekevät on asiakashankintakustannusten aliarviointi. Vaikka arvolupaus  on hyvä ja mielenkiintoinen, muodostuu haasteeksi usein myynnin kustannusten aliarviointi. Näihin asioihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota kun mietit kulurakennetta ja asiakassuhteita.

Ota yhteyttä!

Mielelläni autan aloittelevia yrityksiä tai uuden tuotteen lanseeraajia liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Olen ollut mukana suunnittelemassa 20 vuoden aikana kymmenien eri yritysten liiketoimintamalleja, sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Vahvuuteni on strateginen liiketoiminnan suunnittelu ja vahva osaaminen ja näkemys kaikesta mikä liittyy myyntiin ja markkinointiin.

Ota yhteyttä

Share
No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website